Trách nhiệm
xã hội

Triết lý của Amber

“Góp phần kiến tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, trong đó Kinh tế - Xã hội - Môi trường được kết nối trong một thể hài hòa và thống nhất. Chính vì vậy, mọi hoạt động của chúng tôi luôn gắn liền với yếu tố phát triển bền vững của xã hội".

1

Với khách hàng và đối tác

Đồng hành kiến tạo giá trị để mọi thành viên thuộc hệ sinh thái và các bên liên quan cùng phát triển bền vững. Amber luôn cam kết giữ “tín” trong mọi quyết định và hành động.

2

Với cộng đồng

Amber tích cực tổ chức và tài trợ các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nỗ lực tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy kinh tế của các địa phương tiềm năng.

3

Với môi trường

Amber góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu khí thải bằng cách nghiên cứu - sản xuất những nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.

Cam kết trách nhiệm
của Amber

Luôn đồng lòng, sát cánh cùng các thành viên hệ sinh thái nói riêng và các đơn vị tổ chức trên toàn quốc nói chung để tạo ra những đóng góp vì một xã hội Việt Nam hưng thịnh, giàu mạnh.