01.

Đào tạo

Tiên phong trong lĩnh vực E-Learning đầu tiên tại Việt Nam & trở thành đại diện tiêu biểu của lĩnh vực Edtech tại Đông Nam Á năm 2021 (Do tạp chí Techinasia.com bình chọn), Amber Academy chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến toàn diện cho doanh nghiệp qua các khoá đào tạo có sẵn và dịch vụ số hoá các nội dung đào tạo theo yêu cầu.
50+

Khóa đào tạo kỹ năng nhân sự

90%

Học viên đánh giá cao trải nghiệm

100+

Doanh nghiệp đồng hành

5.700+

Nhân lực đào tạo

02.

Truyền thông

Được thành lập vào ngày 03/07/2017, Amber Media có nhiệm vụ kết nối thông tin giữa các nhà đầu tư; cung cấp các thông tin, dự án tới các nhà đầu tư tiềm năng, quan tâm. Đồng thời giữ vai trò là đơn vị hỗ trợ truyền thông cho các công ty và dự án thành viên thuộc hệ sinh thái.
HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ

Kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Với mục tiêu liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư thông qua mở rộng hệ sinh thái cùng tương hỗ phát triển, Amber chủ động đón đầu các xu thế kinh doanh tiềm năng.