BÌNH THUẬN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO NĂNG LƯỢNG SẠCH

31/08/2022

Theo quy hoạch, đến năm 2030 tỉnh Bình Thuận có thể thu hút đầu tư phát triển các dự án năng lượng mặt trời với tổng công suất trên 4.000 MW. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch trong tương lai.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, đến tháng 2/2018, đã có 5 dự án điện mặt trời được cấp quyết định chấp thuận đầu tư với tổng công suất 340 MW, tổng vốn trên 7.000 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, đến nay UBND tỉnh cũng có văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư cho gần 30 dự án điện mặt trời xin đăng ký triển khai trên địa bàn Bình Thuận; trong đó có 2 dự án đã lập bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh và được Bộ Công Thương phê duyệt là: Nhà máy Điện mặt trời Eco Seido (công suất 40 MW) và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi (công suất 47 MW).

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đối với quy hoạch phát triển điện mặt trời, quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn từ các thành phần kinh tế nhằm khai thác lợi thế về tài nguyên năng lượng lẫn đất đai một cách tối ưu.

Quy hoạch này cũng gắn với chiến lược phát triển năng lượng chung và hài hòa với phát triển của các ngành kinh tế khác, đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực, chỉ xem xét phát triển điện mặt trời đối với các khu vực sản xuất nông nghiệp hoặc phát triển các ngành nghề khác không thuận lợi, hiệu quả kinh tế thấp.

Vấn đề thu hút đầu tư của tỉnh đang chuyển đổi rõ nét theo hướng khuyến khích phát triển năng lượng sạch song hành với các ngành kinh tế mũi nhọn, nhằm từng bước thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng (điện gió, nhiệt điện, điện mặt trời…) của cả nước vào năm 2020 với tổng công suất đạt trên 12.000 MW.

Đối với Bình Thuận là địa phương có tiềm năng năng lượng mặt trời thuộc loại cao nhất trong cả nước, bức xạ nhiệt cao và ổn định. Lĩnh vực điện mặt trời tại địa phương hiện nay đang có sức thu hút lớn các nhà đầu tư, Chính phủ cũng quan tâm khuyến khích đầu tư.

Do vậy, việc lựa chọn, định hướng phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới nhằm thu hút các thành phần kinh tế có năng lực, kinh nghiệm tham gia khai thác lợi thế tài nguyên năng lượng mặt trời, sử dụng đất đai một cách có hiệu quả, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện, trên toàn địa bàn Bình Thuận có hơn 40 vị trí quy hoạch đưa vào danh mục thu hút dự án điện mặt trời với nhu cầu sử dụng đất khoảng 7.730 ha; trong đó tập trung nhiều nhất là ở khu vực Bắc Bình,Tuy Phong, Hàm Tân…

Theo quy hoạch, đến năm 2030 tỉnh Bình Thuận có thể thu hút đầu tư phát triển các dự án nhà máy năng lượng mặt trời tổng công suất trên 4.000 MW.

Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Bình Thuận trở thành Trung tâm năng lượng sạch trong tương lai.

Nguyễn Thanh/TTXVN

Nguồn: bnews.vn

  • Tag:
Tin tức

Bài viết liên quan